Hvem bør vaksineres mot sesonginfluensa?

 

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i risikogruppene:

- Personer som er 65 år eller eldre

- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

- Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

- Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

- Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens

- Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)

- Voksne og barn med kronisk nyresvikt

- Voksne og barn med kronisk leversvikt

- Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade

- Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

- Gravide i 2. og 3. trimester.

- Vaksine til gravide i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide i tillegg har annen risiko for komplikasjoner av influensa.

 

Pris:

Risikogruppe: 250,-

Andre: 300,-

 

Du kan møte opp uten timeavtale for vaksinasjon, det kan være noe ventetid.

Vær oppmerksom på at du må vente ca. 20 minutter etter vaksinering før du kan forlate legekontoret.