Vi sender nå ut tidspunkt for vaksinasjon av risikogruppene. Grunnet pandemisituasjonen  har vi avsatt to dager kun til vaksinering. Det viktig at du kommer presis til oppsatt tid. Vennligst vent utenfor legekontoret til rett før det er din tur.

Vi vil vurdere om du trenger flere vaksiner enn influensavaksinen (lungebetennelsevaksine og vaksine mot difteri,stivkrampe, kikhoste og polio.)

Priser:

Influensavaksine; 50.-

Lungebetennelse: 400.-

Stivkrampe/polio/difteri/kikhoste: 335.-

Vi oppfordrer til at du går inn på legekontoret på kortsiden av bygget mot Brynsengveien.

Det er viktig at det ikke blir for mange på venterommet, kom derfor helst alene, be pårørende som eventuelt følger om å vente utenfor.


Har du luftveissymptomer, ikke kom til avtalt time!