Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du kontaktet på telefon. Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette deg på venteliste.

Vaksinen er trygg, gratis og frivillig å ta.

Les mer på nettsidene til Oslo kommune: www.oslo.kommune.no/koronavaksine