Pga. veldig stor arbeidsbelastning over tid har vi sett oss nødt til å innstille e-konsultasjoner inntil videre.  

I Pasientsky er det fortsatt åpent for e-dialog og reseptfornyelser.